Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 114-121
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa vì sự Phát triển Bền vững Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Cà Mau, 12/4/2013
Liên kết:

Mũi Cà Mau, nằm ở vị trí cực nam của tổ quốc, là một địa danh nổi tiếng trong tâm thức của mọi người Việt Nam. Đây là một vùng đất ngập nước có cao độ tự nhiên thấp nhất nước với hệ sinh thái ngập mặn ven biển độc đáo với tính đa dạng sinh học rất cao. Giá trị dịch vụ hệ sinh thái vùng đất Mũi Cà Mau do thiên nhiên đem lại có một giá trị kinh tế, xã hội, văn hoá và khoa học rất lớn và đa dạng, cả lượng và về chất. Không chỉ dịch vụ hệ sinh thái này đem lại những lợi ích kinh tế cụ thể mà còn có những giá trị vô hình to lớn khó quy ra tiền. Tuy nhiên, ngoài những một đe doạ thường xuyên do hoạt động của con người, Mũi Cà Mau đang và sẽ chịu nhiều tác động rất rõ rệt của hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, kể cả sự thay đổi về địa hình tự nhiên. Đến nay giá trị dịch vụ hệ sinh thái Mũi Cà Mau vẫn chưa được kiểm kê và đánh giá một cách toàn diện. Báo cáo này thảo luận hiện trạng, các nguy cơ và đề xuất mang tính chiến lược để duy trì dịch vụ hệ sinh thái Mũi Cà Mau một cách bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra.

Từ khoá: Mũi Cà Mau, Rừng ngập mặn, Dịch vụ hệ sinh thái, Biến đổi khí hậu, Phát triển Bền vững.

Các bài báo khác
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 106-112
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 145-152
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 150-158
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 221-230
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 49-57
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 70-79
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 86-92
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
62 (2020) Trang: 22-27
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
62 (2020) Trang: 56-61
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
7 (2019) Trang: 13-15
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2019) Trang: 56-66
Tạp chí: Developing Sustainable and Resilient Rural Communities in the Midst of Climate Change : A Challenge to Disaster Preparedness and Mitigation Strategies, Quezon City, Metro Manila Philippines,
61 (2019) Trang: 14-22
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
PHAM THI DIEU MY & NGUYEN QUY HANH (2018) Trang: 171-187
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: HYDROPOWER IMPACTS FROM ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GENDER PERSPECTIVES – EVIDENCE FROM THE CENTRAL AND CENTRAL HIGHLANDS, VIETNAM
Vol 60 No 3 (2018) (2018) Trang: 74-80
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
(2016) Trang: 56-65
Tạp chí: UP-SURP International Conference on “Developing Sustainable and Resilient Rural Communities in the Midst of Climate Change: A Challenges to Disaster Preparedness and Mitigation Strategies”, Quezon City, Metro Manila, Philippines
Special Issues 2015 (2015) Trang: 50-56
Tạp chí: Journal of Fisheries Science and Technology
Trong: Võ Quang Trọng, Ying Zhu, Trương Quốc Bình, ... (2013) Trang: 94-105
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Bảo tàng và Di sản Văn hoá trong Bối cảnh Biến đổi Khí hậu
In: K. Yamamoto, H. Furumai, H. Katayama, C. Chiemchaisri, U. Puetpaoboon, C. Visvanathan and H. Satof (2014) Trang: 137-142
Tạp chí: Southeast Asian Water Environment
(2014) Trang: 75-91
Tạp chí: International Conference on Development and Cooperation of the Mekong Region, Seoul, Korea, December 4-5, 2014
1 (2013) Trang: 9
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Vietnam Journal of Public Health
(2011) Trang:
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: The 8th UNU&GIST Joint Programme Symposium "Environmental Issues of the Mekong River"
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...