Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
02/2016 (2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá tiềm năng năng suất của 11 giống/dòng đậu nành (MTĐ 176, MTĐ 517-8, MTĐ 720, MTĐ 748-1, MTĐ 760-4, MTĐ 860-1, MTĐ 860-3, MTĐ 868-1, MTĐ 878-2, MTĐ 878-15, và MTĐ 885-1) tại ba huyện Trà Ôn, Long Hồ và Bình Tân tỉnh Vĩnh Long, trong vụ Xuân Hè 2015. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với ba lần lặp lại. Kết quả cho thấy giữa các giống/dòng có sự khác biệt ý nghĩa (P<0.05) về chiều cao cây, số lóng trên thân chính, số cành, số trái, số hạt trên cây, trọng lượng 100 hạt và năng suất hạt. Các dòng MTĐ 720, MTĐ 878-2, MTĐ 878-15  và MTĐ 885-1 hầu như có tất cả các đặc tính đều cao hơn các giống/dòng khác và năng suất đạt trung bình 3,19-3,78 tấn/ha. Do đó, chúng có nhiều triển vọng và có thể được khuyến cáo trồng tại một số vùng sản xuất đậu nành ở tỉnh Vĩnh Long. Các dòng trong khảo nghiệm đều có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn dưới 90 ngày. Riêng hai dòng MTĐ 860-1 và MTĐ 860-3, có cỡ hạt to nhất, tuy nhiên các đặc tính khác đều đạt thấp; song chúng có ưu điểm là chín sớm (78-79 ngày) và thấp cây (38cm) nên có thể cải thiện năng suất hạt khi được trồng dày hơn.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 18-23
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 223-233
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 223-233
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 46-53
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 97-101
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...