Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9/53 (2015) Trang: 502-506
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch của gà tàu vàng với các loại vaccine Gumboro. Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức, nghiệm thức 1(NT1) gà được tiêm vaccine Gumboro của Công ty thuốc thú y Trung ương, nghiệm thức 2 (NT2) tiêm vaccine BAL IBD B38 và gà ở nghiệm thức đối chứng không tiêm vaccine. Gà thí nghiệm được nuôi từ 1 ngày tuổi tại trại chăn nuôi ở quận Bình Thủy. Gà ở NT1 và NT2 được tiêm vaccine Gumboro lần 1 lúc 7 ngày tuổi và lặp lại lúc 21 ngày tuổi. Gà được lấy máu vào lúc 35, 49 và 80 ngày tuổi. Mẫu huyết thanh được xét nghiệm bằng phương pháp ELISA. Kết quả ghi nhận, ở 35 ngày tuổi, hiệu giá kháng thể ở NT1 là 212 ±34, NT2 là 804 ±139, đối chứng là 46±11, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (P

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 23-25
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 52-56
Tải về
(2013) Trang: 199
Tạp chí: The 7th Tephinet Biregion Scientific Conference advancing public Health for countr development, Danang, 12-14 November, 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...