Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
395 (2014) Trang: 300-306
Tạp chí: Journal of Molecular Catalysis A: Chemical

MOF-199, a highly porous metal-organic framework based on copper ions, was used as a heterogeneous catalyst for the direct oxidative C-C coupling reaction via C-H functionalization between N,N-dimethylaniline and phenylacetylene to form N-methyl-N-(3-phenylprop-2-ynyl)benzenamine as the principal product. The copper-catalyzed direct C-C coupling transformation could proceed readily, with 96% conversion being achieved after 180 min at 120 oC in the presence of 5 mol% MOF-199 catalyst. The Cu-MOF catalyst could be recovered and reused several times for the direct oxidative C-C coupling reaction without a significant degradation in catalytic activity. The MOF-199 exhibited similar activity to other Cu-MOFs such as Cu2(BDC)2(BPY), Cu(BDC), and Cu2(BDC)2(DABCO), while Ni-MOF and Co-MOF were found to be catalytically inactive for the direct oxidative C-C coupling reaction. To the best of our knowledge, this transformation using a heterogeneous catalyst was not previously mentioned in the literature.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
349 (2011) Trang: 28
Tạp chí: Molecular Catalysis A: Chemical
1 (2011) Trang: 18
Tạp chí: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...