Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 7(2016) Trang: 39-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Liên kết:

Ở một số quốc gia trên thế giới, nhiều hợp tác xã tài chính (HTXTC), với cách thức tổ chức và quản lý hiệu quả đã trở thành một trong những nguồn cung cấp tín dụng quan trọng cho khu vực nông thôn. Bài viết này nêu lên một số kinh nghiệm hình thành nguồn vốn ban đầu, mở rộng dịch vụ và phát triển khách hàng cũng như hoạt động quản lý thông tin trong các HTXTC ở các quốc gia Brazil, Sri Lanka, Kenya và Burkina Faso.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2016) Trang: 60-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 170(2016) Trang: 28-35
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo Ngân hàng
Số tạp chí ISSN 1859 - 4581(2016) Trang: 101-108
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 20(2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 2/2016(2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...