Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí số đặc biệt 11/2016(2016) Trang: 50-52
Tạp chí: tạp chí thiết bị giáo duc
Liên kết:

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên việc vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông còn chưa được phổ biến. Bài viết trình bày cách vận dụng phương pháp đóng vai theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong dạy học lịch sử ở trường THPT nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử về mặt kiến thức, phát triển kĩ năng, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm và hình thành những năng lực cần thiết trong quá trình học tập, làm việc sau này.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6(2016) Trang: 21-26
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 22(2016) Trang: 260-269
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 05 - 2016(2016) Trang: 36-40
Tạp chí: KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO
Số tạp chí 478(2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
Số tạp chí 7(104)(2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 15(2016) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Affective Engineering
Số tạp chí 18(2016) Trang: 81-87
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt/2016(2016) Trang: 357-359
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí Số 3+4(018). Năm thứ VII(2016) Trang: 7-16
Tạp chí: Tạp chí thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí No.38 (12/2016)(2016) Trang: 71-78
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...