Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 14(2)(2017) Trang: 24-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc Đại học An Giang

Với mục đích tận dụng nguồn nguyên liệu rẻ tiền và giá trị dinh dưỡng cao cũng như đa dạng hóa các sản phẩm có đặc tính tốt từ cà chua. Thử nghiệm sản xuất nước cà chua lên men được thực hiện với 4 chủng Lactobacillus acidophilus (01A, 02P, 03C và 04L). Cả 4 chủng thử nghiệm đều có khả năng phát triển ở điều kiện pH thấp và lên men nước cà chua. Kết quả đánh giá khả năng ứng dụng để sản xuất nước cà chua lên men cho thấy chủng Lactobacillus acidophilus 01A cho kết quả tốt nhất với hàm lượng axit lactic đạt 1,38% (w/v) và mật số đạt 8,42 log CFU/g sau 48 giờ lên men ở 37oC. Sản phẩm nước cà chua lên men có bổ sung 9% (w/v) đường sucrose với mật số giống chủng ban đầu 6 log tế bào/mL (tỷ lệ chủng giống 1% (v/v)) sau 12 giờ lên men ở 37oC đảm bảo yêu cầu của sản phẩm probiotic (mật số vi khuẩn lớn hơn 6 log CFU/mL) và có kết quả đánh giá cảm quan tốt. Chất lượng sản phẩm ổn định khi được tồn trữ ở 4oC trong 4 tuần khảo sát.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 3/2017(2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 136(2017) Trang: 3-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Thông tin và dự báo KT-XH
Số tạp chí 12(2017) Trang: 11-14
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 25(2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...