Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 133(2017) Trang: 69-79
Tạp chí: Công nghệ Ngân Hàng
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Với cỡ mẫu 400 quan sát thu thập theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng kết hợp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, kết quả hồi quy Binary Logistic cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua BHYT của người dân trên địa bàn  thành phố Cần Thơ gồm tuổi, nghề nông/ngư nghiệp, nghề tự do, số người trong hộ, số người có BHYT, thu nhập, mức giá, khoảng cách, số lần khám và chi phí khám. Dựa vào kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm mục đích tăng số lượng người mua bảo hiểm y tế trên địa bàn TP. Cần Thơ như các giải pháp về tuyên truyền, phổ biến chính sách, giải pháp tăng cường khai thác và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 3/2017(2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 136(2017) Trang: 3-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Thông tin và dự báo KT-XH
Số tạp chí 12(2017) Trang: 11-14
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 25(2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...