Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 125 (5-2017)(2017) Trang: 56-60
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Cộng sản

Việc Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai ở nước ta giúp cho việc thực hiện thu hồi đất thuận tiện. Tuy nhiên, điều này không loại trừ những mâu thuẫn phát sinh trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữa người có đất bị thu hồi với Nhà nước và chủ đầu tư. Vì vậy, rất cần một tổ chức có khả năng đại diện cho người dân cả nước, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, hoạt động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 3/2017(2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 136(2017) Trang: 3-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Thông tin và dự báo KT-XH
Số tạp chí 12(2017) Trang: 11-14
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 25(2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...