Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 193(2017) Trang: 18-22
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Liên kết:

Vấn đề nghiên cứu về các hệ thống phát hiện và nhận dạng làn đường, xe cộ chuyển động trên đường, người đi bộ, tín hiệu đèn, bảng hiệu điều khiển giao thông,… là vấn đề nghiên cứu mở đang được quan tâm nhiều bởi các nhà nghiên cứu hệ thống giao thông thông minh trên khắp thế giới. Bài báo này trình bày tóm tắt kết quả tổng hợp nghiên cứu phát hiện, ước lượng độ cong làn đường, nhận dạng xe cộ và người đi bộ di chuyển trên đường bằng kỹ thuật xử lý ảnh và máy học để làm thông tin cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống điều khiển xe ôtô tự hành chuyển động bám theo làn đường và tránh các vật cản trên quỹ đạo chuyển động như ôtô, xe cộ phía trước hay người đi bộ di chuyển ngang qua làn đường. Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất cần được giải quyết đối với ôtô tự hành một bộ phận của hệ thống giao thông thông minh.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 3/2017(2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 136(2017) Trang: 3-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Thông tin và dự báo KT-XH
Số tạp chí 12(2017) Trang: 11-14
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 25(2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...