Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Liên kết:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tìm hiểu về tình hình phát triển ngành trồng khoai Lang tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt, chúng tôi tìm hiểu thực tế, phát phiếu điều tra và phỏng vấn 30 nông hộ tại hai xã Thành Đông và Tân Thành. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai xã Thành Đông và Tân Thành nói riêng, huyện Bình Tân nói chung có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển ngành trồng khoai Lang đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, địa phương còn gặp nhiều khó khăn về chính sách hỗ trợ, thị trường tiêu thụ, giá cả nông sản,… nên đời sống của nhiều nông hộ còn khó khăn. Vì thế, chúng tôi kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển lâu dài và ổn định hơn ngành trồng khoai Lang trên địa bàn nghiên cứu và những địa phương lân cận.

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...