Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 458(2017) Trang: 177-184
Tạp chí: Tạp chí Y học Việt nam
Liên kết:

Nhằm mục tiêu phân lập và định danh một số dòng vi khuẩn nội sinh có hoạt tính kháng khuẩn với vi khuẩn gây bệnh cũng như khả năng cố định nitơ, tổng hợp IAA và hòa tan lân khó tan, cây Diếp cá đã được thu từ 3 huyện ở tỉnh Sóc Trăng gồm Mỹ Xuyên, Châu Thành và TP Sóc Trăng. Kết quả có 28 dòng vi khuẩn nội sinh đã được phân lập. Các dòng vi khuẩn này đều có khả năng cố định nitơ, tổng hợp IAA nhưng chỉ có 20 dòng có khả năng hòa tan lân khó tan; 13/28 dòng vi khuẩn ức chế sự phát triển của E coli, 5/28 dòng ức chế sự phát triển của Aeromonas hydrophila. Ba dòng vi khuẩn triển vọng RS4, ST7 và TS9 được nhận diện theo thứ tự là Bacillus subtilis, B cereusAeromonas B. megaterium. Các dònh vi khuẩn này có thể ứng dụng sản xuất phân bón vi sinh và ứng dụng làm nguồn dược liệu kháng khuẩn thay thế kháng sinh tổng hợp.

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...