Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 149(2017) Trang: 34-38
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Liên kết:

Khi nghiên cứu về kinh tế miền Tây Nam Kỳ trong giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX, chúng tôi thấy rằng có những điểm giống nhau và khác biệt so với kinh tế ở Đông Dương, đặc biệt là ở Bắc Kỳ. Sinh viên đại học chuyên ngành khi tiếp cận với những tài liệu lịch sử trong giai đoạn này thường là những tài liệu chung, chính vì vậy mà các em chưa hiểu sâu sắc về những vấn đề kinh tế miền Tây Nam Kỳ. Chúng tôi  mong muốn giúp cho sinh viên có được những kiến thức riêng biệt về kinh tế ở khu vực này. Hi vọng khi ra trường, sinh viên sẽ dạy tốt hơn nội dung kinh tế Việt Nam thời thuộc Pháp. Bên cạnh đó, họ có thể nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy phần lịch sử địa phương ở trường phổ thông trung học theo chương trình đào tạo hiện hành.

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...