Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 03 (61) 2017(2017) Trang: 16-22
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ trồng dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 149 quan sát, bao gồm 102 nông hộ thuộc xã Nhơn Ái và 47 nông hộ xã Mỹ Khánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguồn tiếp cận thị trường của nông hộ trồng dâu Hạ Châu chủ yếu thông qua thương lái, thu gom và người thân, hàng xóm. Có 6 nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ bao gồm: tuổi tác, tập huấn, điện thoại, liên kết ngang, khoảng cách và diện tích. Trong đó, tuổi tác, tập huấn và điện thoại là các nhân tố có tác động thuận chiều với khả năng và mức độ tiếp cận thị trường của nông hộ trồng dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...