Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 03/2017(2017) Trang: 19-22
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Hiện nay, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao (NNCNC) là con đường tất yếu để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại. Thuật ngữ nông nghiệp công nghệ cao được hiểu là nền nông nghiệp được ứng dụng những công nghệ mới vào quá trình sản xuất như tự động hóa, cơ giới hóa các khâu sản xuất trong nông nghiệp, ứng dụng công nghê thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, phát triển bền vững trên canh tác hữu cơ. Cũng như các nước trên thế giới, việc ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nền nông nghiệp đã được Việt Nam thực hiện trong nhiều năm nay, tuy nhiên vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong đợi, khâu thực hiện vẫn còn gặp nhiều lúng túng và hạn chế. Để giúp cho Việt Nam hiểu rõ hơn về NNCNC, đồng thời góp phần phát triển cho nền nông nghiệp được bền vững, bài viết này tổng hợp một số kinh nghiệm phát triển NNCNC ở một số nước từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...