Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Liên kết:

Loại hình du lịch sinh thái ở ĐBSCL bắt đầu khởi sắc từ thập niên 1990 của thế kỷ 20. Các tuyến điểm gắn với du lịch sinh thái ở vùng ĐBSCL rất được du khách nước ngoài ưa chuộng. Theo Tổng cục Du lịch, giai đoạn 2006-2015, lượng khách du lịch đến vùng ĐBSCL tăng trung bình 11%/năm, tổng thu từ khách du lịch tăng trung bình 23,6%/năm. Để đạt được thành quả này, các địa phương đã tận dụng tốt những lợi thế so sánh về nguồn lợi tài nguyên du lịch của khu vực. Tuy nhiên, một số điểm du lịch sinh thái ở khu vực ĐBSCL đã giảm dần sức hút đối với du khách do sự đơn điệu và trùng lấp dịch vụ, đặc biệt là vấn nạn ô nhiễm môi trường sinh thái. Vì vậy, để phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch ĐBSCL cần có những giải pháp thiết thực mang tính cấp thiết nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển du lịch mang tính bền vững.

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...