Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc phỏng vấn ngẫu nhiên 58 hộ nuôi thủy sản (TS) tại vùng nuôi Artemia thuộc tỉnh Sóc Trăng bao gồm ba Hợp tác xã: Vĩnh Phước, Vĩnh Tân và Lai Hòa từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2015, nhằm khảo sát hiện trạng cũng như đánh giá tính hiệu quả của các mô hình nuôi trong vùng vào mùa mưa. Kết quả cho thấy, các mô hình được triển khai bao gồm: tôm sú, cua biển, cá kèo, tôm thẻ chân trắng, cá chẽm và các mô hình nuôi kết hợp giữa cua và các đối tượng tôm, cá; trong đó mô hình nuôi tôm sú được nuôi phổ biến nhất. Mùa vụ nuôi bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 12 với nguồn giống nhân tạo được sử dụng chủ yếu, ngoại trừ nguồn giống cá kèo lệ thuộc vào tự nhiên. Mật độ thả nuôi tương đối thấp tương ứng với mức lợi nhuận không cao. Trong các mô hình nuôi, mô hình nuôi cá kèo cho lợi nhuận cao nhất 247,4 triệu đồng/ha/vụ, tiếp đến là mô hình nuôi tôm sú 130,4 triệu đồng/ha/vụ. Mô hình nuôi cua kết hợp với cá đối cho lợi nhuận thấp nhất 20,4 triệu đồng/ha/vụ. Từ kết quả này có thể đưa ra kiến nghị nên chọn nuôi cá kèo và tôm sú vào mùa mưa ở vùng nuôi Artemia vì chúng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...