Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Ma Văn Kháng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng của Việt Nam. Ông để lại dấu ấn riêng biệt với phong cách văn chương điềm đạm, sâu sắc và thấm đượm tính nhân văn. Nghiên cứu vấn đề này, người viết hướng đến việc khám phá và soi chiếu sự đa dạng về kết cấu trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng. Theo đó, chúng tôi nghiên cứu các kiểu kết cấu: kết cấu theo dòng sự kiện, kết cấu luận đề, kết cấu lồng ghép và kết cấu tâm lý. Từ đó, thấy được giá trị và đóng góp của tiểu thuyết Ma Văn Kháng đối với sự phát triển của văn học Việt Nam hiện đại.

Các bài báo khác
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...