Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 458(2017) Trang: 399-408
Tạp chí: Tạp chí Y học Việt nam
Liên kết:

Đề tài nhằm phân lập và định danh một số dòng vi khuẩn nội sinh trong cây Diếp cá ở tỉnh An Giang có hoạt tính kháng khuẩn với 3 loài vi khuẩn gây bệnh thường gặp là Escherichia coli, A. hydrophila và Staphylococcus aureus. Kết quả có 50 dòng vi khuẩn nội sinh phân lập từ cây Diếp cá thu từ huyện Tinh Biên, Phú Tân và TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trong đó có 28/50 dòng vi khuẩn có khả năng kháng vi khuẩn A. hydrophila,  9/50 dòng kháng E. coli, và 18/50 dòng kháng vi khuẩn Staphylococcus aureus. Sinh khối vi khuẩn và dịch ly tâm không có tế bào vi khuẩn của dòng T21 có khả năng kháng E. coli, A. hydrophila và Staphylococcus aureus. Ba dòng vi khuẩn triển vọng T21, L12 và TN11 được nhận diện theo thứ tự là Bacillus subtils, B. amyloquefaciens và B. megaterium.

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...