Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Chuyên đề Giống Cây trồng, Vật nuôi - Tập 1(2017) Trang: 25-34
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Lai chọn những giống lúa mới cứng cây là một trong những biện pháp hữu hiệu và bền vững để giải quyết vấn đề đổ ngã trên lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm chọn tạo giống nếp mới cứng cây, chống đổ ngã, năng suất cao, chất lượng tốt, việc khảo nghiệm ngoài đồng của năm dòng nếp lai mới gồm NL1 (tổ hợp lai nếp CK92 x lúa Nhật), NL2 (tổ hợp lai nếp NK2 x lúa Nhật), M5 (Một bụi đỏ đột biến), Halos 7-1 và Halos 14-7 được thực hiện cùng với giống đối chứng là CK92 (nếp địa phương của tỉnh An Giang). Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại ở mỗi điểm thí nghiệm, tại hai địa điểm là xã Phú Hưng và xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; các chỉ tiêu đánh giá được tiến hành gồm thời gian sinh trưởng, thành phần năng suất, chất lượng gạo nếp, cấp đổ ngã và các thông số về bốn lóng thân trên. Kết quả đã tuyển chọn được ba dòng nếp mới là NL1, NL2 và M5 đều thuộc nhóm lúa nếp ngắn ngày, thấp cây, năng suất cao (8,2-9,8 t/ha); hàm lượng amylose 2,65-2,83%, hàm lượng protein 8,09-8,33%, độ bền thể gel cấp 1, chiều dài hạt đạt 7 mm, dạng hạt từ thon dài (NL1 và M­5) đến trung bình (NL2); độ cứng lóng thứ tư đạt được 10,90-14,76 N.cm-2; có sự tương quan dương chặt chẽ giữa đường kính và độ cứng lóng ở từng lóng thân.

Các bài báo khác
Số tạp chí 16(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: /Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật, Đại học Đà Nẳng,
Số tạp chí THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017(2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
Số tạp chí 01(110)(2017) Trang: 55-58
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 6B(2017) Trang: http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
Số tạp chí 9(2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 9(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 2(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 3(2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 1 (74)(2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên đề SLTV ứng dụng trong Nông nghiệp CNC(2017) Trang: 5-12
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 1(32)(2017) Trang: 143 - 152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí Tập 15, Số 10(2017) Trang: 1339-1347
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...