Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 12(2017) Trang: 95-100
Tạp chí: nông nghiệp & phát triển nông thôn
Liên kết:

Naphthalene acetic acid (NAA) là một chất điều hòa sinh trưởng thực vật được sử dụng hiệu quả trong việc thúc đẩy sự hình thành rễ cũng như chất lượng rễ trong nhân giống cây trồng. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát ảnh hưởng của NAA đến khả năng ra rễ của cành giâm cây bông trang đỏ (Ixora chinensis L.) và cây dâm bụt kép hồng (Hibiscus rosa-sinenis L.). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4-5 nghiệm thức tùy loại hoa gồm nghiệm thức đối chứng (nhúng cồn 50o) và xử lý NAA 5 giây với các nồng độ khác nhau trước khi giâm vào giá thể có chứa tro trấu và xơ dừa với tỷ lệ 3:1, thí nghiệm có 4 lần lập lại (20 cành giâm/lần lập lại). Kết quả thí nghiệm cho thấy, đối với cành giâm cây bông trang đỏ, sử dụng NAA ở nồng độ 750 ppm và 1.000 ppm giúp cành giâm cây bông trang đỏ ra rễ sớm (>30% ở thời điểm 2 tuần SKG), làm tăng số rễ, tỷ lệ ra rễ và chiều dài rễ của cành giâm. Đối với cây dâm bụt kép hồng, nhúng NAA nồng độ từ 1.000 ppm giúp gia tăng số rễ, chiều dài rễ, tỷ lệ ra rễ cũng như tỷ lệ sống của cành giâm đạt từ 92,5 – 95% so với nghiệm thức đối chứng (chỉ 60%) sau 4 tuần xử lý.

Các bài báo khác
Số tạp chí 16(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: /Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật, Đại học Đà Nẳng,
Số tạp chí THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017(2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
Số tạp chí 01(110)(2017) Trang: 55-58
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 6B(2017) Trang: http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
Số tạp chí 9(2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 9(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 2(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 3(2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 1 (74)(2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên đề Giống Cây trồng, Vật nuôi - Tập 1(2017) Trang: 25-34
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Chuyên đề SLTV ứng dụng trong Nông nghiệp CNC(2017) Trang: 5-12
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 1(32)(2017) Trang: 143 - 152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí Tập 15, Số 10(2017) Trang: 1339-1347
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...