Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí XXIV số 4(2017) Trang:
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

 Đề tài: “Xác định tỷ lệ nhiễm và thành phần loài sán lá ký sinh trên mèo tại tỉnh Bến Trebằng phương pháp hình thái và chỉ thị phân tử” được thực hiện tại 2 huyện Bình Đại và Châu Thành tỉnh Bến Tre từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2016. Tổng số 61 mèo đã được mổ khám để tìm sán lá ký sinh.Mẫu sán lá đã định danh dựa vào hình thái học, sau đó 5 mẫu được ly tríchi` được ly trích DNA để thực hiện phản ứng PCR với cặp mồi đặc hiệu và giải trình tự gene ITS+. Kết quả khảo sát cho thấy mèo nuôi ở Bến tre nhiễm sán lá với tỷ lệ là 18,03%. Tỷ lệ mèo >24 tháng tuổi nhiễm 24,24% cao hơn rất nhiều so với mèo ở nhóm 13-24 tháng tuổi là 10,07%. Có 4 loài sán lá được tìm thấy ở mèo trong đó có 3 loài ký sinh ở gan-mật là Opisthorchis felineus (14,57%); Platynosomum fastosum (3,28%) và Opisthorchis viverrini (1,64%) và 1 loài ký sinh ở ruột là Amphimerus pseudofelineus (3,28%). So sánh trình tự gene mã hóa ITS+ của 2 mẫu sán lá kiểm tra đều thuộc loài Opisthorchis viverrini , chứng tỏ kết quả xác định các loài sán lá nhỏ dựa vào đặc điểm hình thái ở trên là chính xác.

Các bài báo khác
Số tạp chí 16(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: /Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật, Đại học Đà Nẳng,
Số tạp chí THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017(2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
Số tạp chí 01(110)(2017) Trang: 55-58
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 6B(2017) Trang: http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
Số tạp chí 9(2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 9(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 2(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 3(2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 1 (74)(2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên đề Giống Cây trồng, Vật nuôi - Tập 1(2017) Trang: 25-34
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Chuyên đề SLTV ứng dụng trong Nông nghiệp CNC(2017) Trang: 5-12
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 1(32)(2017) Trang: 143 - 152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí Tập 15, Số 10(2017) Trang: 1339-1347
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...