Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 7(2017) Trang: 43-49
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Thú y
Liên kết:

Đề tài được thực hiện để so sánh trình tự vùng gene VP2 của vius Gumboro trên gà thả vườn ở tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang với các chủng vaccine bằng phương pháp giải trình tự. Tổng số 25 mẫu túi Fabricius được thu thập ở 25 hộ chăn nuôi và được ly trích RNA của vius để thực hiện phương pháp RT_ PCR. Kết quả RT_ PCR cho thấy 56% số mẫu dương tính với vius gây bệnh Gumboro, 6 trong 14 mẫu dương tính được giải trình tự. Kết quả phân tích trình tự cho thấy các chủng M11, M16, M19, M20 có độ tương đồng cao về trình tự nucleotide cũng như acid amin. Chủng M11, M16, Cũng như chủng M19, M20, có thể là cùng một chủng. Kết quả phân tích còn cho thấy chủng M23 còn có thể là tổ tiên của các chủng M11, M16, M19, M20. M13 và M23 là 2 chủng có thể thuộc 2 nhánh khác nhau. Các chủng M11, M16, M19, M20 và M23 là các chủng độc lực. Chủng M13 là chủng thay đổi độc lực. Hơn thế nữa, tất cả các chủng phân lập có độ tương đồng cao với vaccine 23 ngoại trừ chủng M13. Chủng M13 tương đồng cao với chủng của vaccine 22 và tương đồng với chủng của vaccine 21, 24. Phân tích cây phả hệ cho thấy, các chủng M11, M16, M19, M20 có nguồn gốc với chủng Việt Nam và Trung Quốc chủng  M23 có nguồn gốc Trung Quốc và chủng M13 có nguồn gốc từ Mỹ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7(2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 59(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
Số tạp chí 1(2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 71-82
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology,
Số tạp chí 5(2017) Trang: 4987-5002
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: European Academic Research
Số tạp chí 11 (số đặc biệt)(2017) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 55(2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 11(120).2017(2017) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 4B(2017) Trang: 151-160
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 11–14
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 19–23
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 4(2017) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...