Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 10(2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường

Nhìn chung hoạt động du lịch tại đảo Nam Du đa dạng hấp dẫn du khách, du lịch đã đóng góp cho hoạt động kinh tế của người dân địa phương, góp phần tăng thu nhập và tạo thêm việc làm của người dân. Nếu trước đây, hoạt động kinh tế chủ yếu người dân là đánh bắt hải sản, thì giờ đây, ngoài việc đánh bắt người dân có thể tham gia vào một số hoạt động du lịch như lái tàu, phục vụ, buôn bán kinh doanh, cho thuê tàu, và xe máy …vv. Mặc dù du lịch có nhiều tác động tích cực đến đời sống người dân, nhưng hiện tại ở đảo Nam Du, vấn đề rác thải và bảo vệ môi trường biển là vấn đề đang báo động và cần được sự quan tâm của tất cả người dân và chính quyền địa phương.

Các bài báo khác
Số tạp chí 12(356)(2017) Trang: 59-66
Tạp chí: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4(35)(2017) Trang: 46 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 3(34)(2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí 22(2017) Trang: 61-64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 210-212
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 34(2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 5(2017) Trang: 95-102
Tạp chí: Khoa học kinh tế
Số tạp chí 12(2017) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 28(2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...