Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 06(2017) Trang: 6
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết:

“Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng bò thịt tỉnh An Giang” sử dụng phương pháp tiếp cận “Liên kết chuỗi giá trị - Valuelinks” của Eschborn GTZ. Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nghiên, cỡ mẫu được chọn là 118 quan sát mẫu. Trong đó bao gồm: 58 hộ nuôi bò (người nuôi bò), 8 trang trại, 10 hộ thu gom, 7 cơ sở mổ gia súc, 5 hộ bán sỉ, 15 hộ bán lẻ và 15 hộ tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Có 6 chức năng tham gia chuỗi: người cung cấp đầu vào, người nuôi bò, người thu gom, lò mổ gia súc, người bán sỉ, bán lẻ và người tiêu dùng. Có 5 kênh thị trường chính và đều là kênh tiêu thụ nội địa. Tổng hợp kinh tế toàn chuỗi cho thấy: thu nhập của tác nhân bán lẻ chiếm tỷ lệ cao nhất trong toàn chuỗi 34,1%, kế đến thương lái 27,6%, nông dân 24,6%, lò mổ 11,6% và bản sỉ với 2,6%. Tuy nhiên lợi nhuận/tác nhân cao nhất là lò mổ, kế đến là thương lái, người bán lẻ, người bán sỉ và ít nhất là nông dân và trang trại chăn nuôi bò do quy mô sản xuất kinh doanh khác nhau. Giải pháp nâng cấp chuỗi: (1) chiến lược cắt giảm chi phí toàn chuỗi để tăng thu nhập và lợi nhuận cho các tác nhân trong chuỗi, (2) chiến lược nâng cao chất lượng thông qua việc cải tạo con giống có năng suất cao và chất lượng tốt, (3) chiến lược tái phân phối sản phẩm để người chăn nuôi nhận được giá trị lợi nhuận phù hợp hơn

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(6)(2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 175(2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí 04(2017) Trang: 1-14
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ
Số tạp chí 6(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 11(2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
Số tạp chí 126 - 3D(2017) Trang: 143-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 13(2017) Trang: 190-195
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 9(2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...