Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 7(2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư

“Viết hoa” đúng chuẩn tiếng Việt là một công việc không đơn giản. Điều này phần nào giải thích nguyên do tại sao cho đến nay Việt Nam vẫn chưa có quy định về chuẩn hóa viết hoa trong tiếng Việt. Các quy định viết hoa hiện hành của các bộ, ngành chỉ mang tính chất “nội bộ” và đều là “quy định tạm thời” nhưng tồn tại hàng chục năm trong khi chờ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam chính thức quy định thống nhất về cách viết hoa áp dụng đối với tất cả các văn bản quy phạm pháp luật. Trong nội dung của bài viết này, nhóm tác giả khảo sát và phân tích một số trường hợp chưa thống nhất về viết hoa thường xảy ra trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Những trường hợp được khảo sát và phân tích tuy chưa đầy đủ nhưng là những minh chứng về sự bất cập phổ biến trong việc viết hoa từ và thuật ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật hiện nay. Trên cơ sở căn cứ trên Hiến pháp và các cơ sở lý luận, thực tiễn, nhóm tác giả có những kiến nghị, đề xuất nhằm thống nhất cách viết hoa trong các văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta.

Các bài báo khác
Số tạp chí 59(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
Số tạp chí 1(2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 71-82
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology,
Số tạp chí 5(2017) Trang: 4987-5002
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: European Academic Research
Số tạp chí 11 (số đặc biệt)(2017) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 55(2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 11(120).2017(2017) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 4B(2017) Trang: 151-160
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 11–14
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 19–23
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 4(2017) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...