Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 8(2018) Trang: 86-91
Tạp chí: Tạp chí khoa học giáo dục
Liên kết:

Công tác bồi dưỡng giáo viên có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các cấp. Thực hiện công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho thấy bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế và bất cập như tuyên truyền nâng cao nhận thức; xây dựng kế hoạch; hình thức tổ chức, các chính sách và công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng. Mong muốn với một số biện pháp đề xuất sẽ góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông tại địa phương thời gian tới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 30(678)(2018) Trang: 70-73
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí 32 (02)(2018) Trang: 118-127
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường ĐH Công nghiệp TpHCM
Số tạp chí 16(2018) Trang: 149-154
Tạp chí: Tạp chí-Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...