Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology

Dầu cách điện gốc thực vật đã được ứng dụng thành công trong lĩnh vực cách điện cho các máy biến áp phân phối bởi vì dầu thực vật có khả năng phân hủy gốc thực vật hoàn toàn, độ bền điện cao, điểm chớp cháy cao và tương thích với giấy cách điện tốt hơn khi so sánh với dầu cách điện gốc khoáng. Tuy nhiên dầu thực vật vẫn có những điểm hạn chế như độ nhớt cao, điểm đông đặc cao, độ ổn định oxy hóa thấp và khả năng chống sự hình thành dòng điện tích nhanh thấp. Do đó đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện để cải thiện các nhược điểm của dầu thực vật. Bài báo này sẽ tổng hợp các kết quả nghiên cứu quan trọng về đặc tính lý hóa của dầu thực vật cũng như các phương pháp được sử dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng dầu thực vật trong thực tế làm nền tảng cho việc định ra hướng nghiên cứu về dầu cách điện thực vật ở Việt Nam.

Các bài báo khác
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...