Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 1-7
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Liên kết:

Cordyceps militaris là loại nấm dược liệu quý chứa các hợp chất như polysaccharise, carotenoid, cordycepin được chứng minh hỗ trợ tốt đối với sức khỏe con người. Sản xuất quả thể của nấm C. militaris từ môi trường nhân tạo ngày càng được quan tâm nghiên cứu. Mục tiêu của đề tài này là xác định tỷ lệ nguồn nitrogen và tỷ lệ khoáng bổ sung thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của nấm C. militaris. Kết quả đề tài cho thấy, tỷ lệ Sữa Tiệt Trùng Flex Không Lactoza bổ sung 9% kết hợp với 100 mL/L khoáng cho chiều dài quả thể cao nhất 5,9±0,1 cm, khối lượng khô 4,7612±0,07 g, hàm lượng IPS 5,1693±0,07%. Đối với nghiệm thức bổ sung nhộng xay ở 9% cũng cho kết quả tốt nhất có chiều dài 5,53±0,3 cm, khối lượng khô cao nhất 4,2145±0,16 g và hàm lượng IPS cao nhất là 4,3562±0,04% khi kết hợp với 100 mL/L khoáng. Nghiên cứu cho thấy cơ chất gạo lứt tím than bổ sung thêm 9% nhộng xay  và  100 mL/L khoáng là công thức tối ưu để trồng nấm. Việc bổ sung Sữa Tiệt Trùng Flex Không Lactoza với hàm lượng 9% kết hợp 100 mL/L khoáng là nguồn dinh dưỡng mới có khả năng sử dụng trong nuôi cấy nấm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...