Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 14-20
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Liên kết:

Nhộng Trùng Thảo (Cordyceps militaris) là một loại nấm dược liệu đã được nuôi trồng phổ biến trong                     điều kiện nhân tạo với cơ chất giàu dinh dưỡng tự nhiên là nhộng tằm (Bombyx mori). Nghiên cứu khảo sát các nguồn dinh dưỡng mới trong việc nuôi cấy nhân tạo Cordyceps militaris là cần thiết nhằm mở rộng các lựa chọn trong việc thay thế nguồn  dinh dưỡng truyền thống. Nghiên cứu kết hợp khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung sữa và bổ sung nhộng ở các mức 3%, 6%, 9% kết hợp với điều kiện chiếu sáng của đèn huỳnh quang và đèn led hồng (2 led đỏ : 1 led xanh). Kết quả cho thấy nguồn dinh dưỡng từ sữa tươi tiệt trùng không đường TH True Milk được bổ sung ở tỷ lệ 9% và chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang trong 60 ngày cho chiều dài quả thể nấm là  5,31 ± 0,12 cm, khối lượng khô              quả thể 2.906 ± 0,00 g, hàm lượng polysaccharide 5,473 ± 0,04%. Tương tự, đối với nguồn dinh dưỡng bổ sung là nhộng tằm ở tỷ lệ 9% và chiếu sáng bằng huỳnh quang trong 60 ngày cho chiều dài quả thể nấm là 5,043 ± 0,15 cm, trọng lượng khô 3.727 ± 0,08 g, hàm lượng polysaccharide 4.775 ± 0,10%. Trọng lượng khô quả thể khi bổ sung cả           2 nguồn dinh dưỡng ở mức 9% kết hợp với chiếu bằng đèn  led hồng cho kết quả cao hơn so với chiếu bằng đèn huỳnh quang, nhưng khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Nguồn dinh dưỡng chủ yếu chỉ là sự kết hợp của sữa tươi tiệt trùng không đường TH True Milk và 45g gạo lứt, không bổ sung thêm bất kỳ thành phần khoáng và dinh dưỡng nào khác. Như vậy bổ sung sữa với hàm lượng 9% kết hợp với các loại đèn khác nhau là nguồn dinh dưỡng mới có khả năng sử dụng trong nuôi cấy nấm Cordyceps militaris .

Các bài báo khác
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...