Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 88-93
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Liên kết:

Đề tài được tiến hành nhằm mục đích tận dụng các nguồn phụ phẩm nông - lâm - công nghiệp để trồng nấm cho năng suất cao, chất lượng tốt, cung cấp nguồn dược liệu quý và đạt giá trị kinh tế cao. Cơ chất được sử dụng là mạt cưa cao su bã mía. Nguồn dinh dưỡng bổ sung là cám gạo, bột bắp và DAP (Di-amoni-phosphate) theo các tỉ lệ 4% cám gạo, 4% bột bắp và 1,5‰ DAP. Mẫu nấm linh chi sau thời gian trồng và thu hoạch được khảo sát năng suất, hàm lượng đạm, hàm lượng tro tổng số và khả năng kháng khuẩn trên vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC 29213 nhằm tìm ra nồng độ ức chế tối thiểu (MIC – Minimum Inhibitory Concentration). Kết quả cho thấy hệ sợi nấm linh chi thuần nhất khi phân lập trên môi trường khoai tây agar, năng suất trung bình sau 3 đợt thu hoạch quả thể nấm trên cơ chất mạt cưa cao su (47,3g/350g cơ chất khô) cao hơn bã mía (36,6g/350g cơ chất khô). Công thức phối trộn được chọn là cơ chất bã mía được xử lý với 3% nước vôi và bổ sung 4% cám gạo với thời gian thu hoạch quả thể sớm (75 – 96 ngày), năng suất cao (51,0g/350g cơ chất khô), chất lượng quả thể tốt (hàm lượng đạm tổng/trọng lượng khô: 3,20%, hàm lượng tro tổng/trọng lượng khô: 0,21%), MIC (Minimum Inhibitory Concentration) = Nồng độ ức chế tối thiểu đối với vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC 29213 là 12 µg/ml.

Các bài báo khác
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...