Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 214(2020) Trang: 75-78
Tác giả: Lê Thành Nghề
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo Dục
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sử dụng kết hợp các phần mềm GIS khác nhau để xây dựng cơ sở dữ liệu Địa lý phục vụ cho dạy học và nghiên cứu. Các phần mềm được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu Địa lý bao gồm Google Maps, Google Earth và Mapinfo. Google Maps được sử dụng để xây dựng các đường bình độ địa hình, Google Earth được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu nền bản đồ. Phần mềm Mapinfo được tích hợp công cụ Vertical Mapper là công cụ dùng để tạo bản đồ địa hình đảo Phú Quốc. Kết quả nghiên cứu đã tạo nên cơ sở dữ liệu nền và cơ sở dữ liệu đường bình độ và thành lập bản đồ địa hình đảo Phú Quốc, Kiên Giang.

Các bài báo khác
Số tạp chí 258(2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 258(2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 5(2020) Trang: 202-204
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 9/2020(2020) Trang: 103-105
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Số tạp chí 214 kỳ 1(2020) Trang: 15-17,26
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 11-2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Kì 1 Tháng 12 - 2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...