Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí Kì 1 Tháng 12 - 2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục
Liên kết:

Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên việc vận dụng cấu trúc bài học mới trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông còn chưa được phổ biến. Bài viết này trình bày khái niệm, ý nghĩa của cấu trúc bài học, so sánh cấu trúc bài học mới với cấu trúc trước đây và đề xuất một số phương pháp để thực hiện các bước cụ thể của cấu trúc bài học mới mà Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đề xuất nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử về mặt kiến thức, kĩ năng, hoàn thiện tư tưởng tình cảm và hình thành những năng lực cần thiết trong quá trình học tập, làm việc sau này cho học sinh.

Các bài báo khác
Số tạp chí 5(2020) Trang: 202-204
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 9/2020(2020) Trang: 103-105
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Số tạp chí 214 kỳ 1(2020) Trang: 15-17,26
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 11-2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...