Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 63(2021) Trang: 34-39
Tạp chí: Khoa học đất

Thí nghiệm thực hiện nhằm mục tiêu tìm ra nồng độ thích hợp gia tăng sinh trưởng và năng suất mè
đen trồng vụ Hè – Thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu
nhiên hoàn toàn gồm sáu nghiệm thức, năm lần lặp lại, mỗi lặp lại là 25 m 2 . Các nghiệm thức thí
nghiệm gồm (1): Đối chứng (không phun B), (2) phun Canxi – B (theo nông dân); (3) phun B 150
ppm, (4) phun B 300 ppm, (5) phun B 600 ppm, (6) phun B 1.200 ppm. B được phun bổ sung vào thời
điểm 20 và 30 ngày sau khi gieo. Kết quả thí nghiệm cho thấy phun B nồng độ 150 ppm làm tăng số
trái trên cây, số hạt trên trái và dẫn đến năng suất mè đen tăng 29,5% so với không phun B. Phun bổ
sung B với nồng độ 150 ppm cũng giúp cây mè tăng hàm lượng N, P trong lá ở thời điểm 40 ngày sau
gieo.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...