Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 7(2021) Trang: 54-62
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Bón phân trùn quế (Perionyx excavatus) cung cấp nhiều dưỡng chất và có ảnh hưởng tích cực đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, thức ăn cho trùn quế khác nhau có thể ảnh hưởng đến chất lượng của phân trùn quế. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của các nguồn vật liệu nuôi trùn quế khác nhau đến sinh trưởng và chất lượng phân trùn quế. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố gồm 3 nghiệm thức: (i) phân bò tươi (PB); (ii) phân bò tươi trộn với rác hữu cơ theo tỉ lệ 1:1 (PB + R) và (iii) phân heo trộn với rác hữu cơ theo tỉ lệ 1:1 (PH + R) và 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy đạm tổng số, các bon hữu cơ và tỷ lệ C/N của các vật liệu nuôi trùn ban đầu dao động theo trình tự 2,01 – 2,04%, 28,51 – 44,84% và 14,18 – 22,09. Nghiệm thức PH + R có nhiệt độ, ẩm độ và pH phù hợp cho sự phát triển của trùn quế. Protêin thô của trùn quế cao nhất cũng được tìm thấy ở nghiệm thức này (49%). Phân trùn quế thu từ nghiệm thức này có hàm lượng đạm hữu dụng (NH4+-N và NO3--N) (177,9 mg/kg) và lân dễ tiêu (3.428,8 mg/kg) đạt cao nhất so với hai nghiệm thức còn lại. Sau hai tháng nuôi trùn bằng phân bò tươi làm gia tăng mật số và khối lượng khô của trùn quế có ý nghĩa so với hai nghiệm thức còn lại.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...