Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 62(2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết: http://-

Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp (DRIS) nhằm chẩn đoán dinh dưỡng khoáng trung và vi lượng của cây quýt đường. Chọn 10 cây quýt đường không bị bệnh của mỗi vườn, mỗi cây thu 10 lá của cành cây cấp 3 không mang trái từ 50 vườn trồng quýt đường. Xây dựng bộ DRIS chuẩn dựa vào hàm lượng Na, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn và Mn trong lá quýt đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng dưỡng chất Ca, Fe, Zn trong lá khác nhau giữa nhóm quýt đường có năng suất cao và năng suất thấp trong khi hàm lượng Na, Mg, Cu và Mn đạt tương đương nhau giữa hai nhóm quýt đường. Phương sai về tỉ lệ Na, Mg, Cu, Fe, Zn, Mn khác nhau giữa nhóm quýt đường có năng suất thấp và năng suất cao, ngoại trừ đối với dưỡng chất Ca. Có 12 trên 21 cặp tỉ lệ dưỡng chất trung, vi lượng được chọn như tiêu chuẩn DRIS thể hiện sự khác biệt ý nghĩa thống kê giữa nhóm quýt đường có năng suất cao và năng suất thấp.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...