Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 63(2021) Trang: 28-33
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết: http://-

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định đặc tính hóa học đất phèn canh tác khóm (dứa). Tổng số 15 mẫu đất ở tầng đất mặt 0 – 20 cm được thu từ 15 hộ vừa mới trồng khóm tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Kết quả phân tích cho thấy đất trồng khóm được đánh giá ở ngưỡng rất chua. Hàm lượng dưỡng chất đạm tổng số được xác định ở ngưỡng trung bình và đạm hữu dụng gồm NH4+ và NO3- có hàm lượng dao động lần lượt là 12,7 – 284,9 mg NH4+ kg-1 và 5,5 – 81,8 mg NO3- kg-1, trong khi đó hàm lượng lân tổng số và lân dễ tiêu được phân loại ở mức cao. Hàm lượng lân khó tan gồm Al-P, Fe-P và Ca-P được ghi nhận lần lượt lên đến 46,4, 214,4 và 26,7 mg kg-1. Ngoài ra, hàm lượng cao nhất của độc chất Al3+ và Fe2+ được xác định lên đến 19,9 meq Al3+ 100 g-1 và 499,3 mg Fe2+ kg-1. Khả năng trao đổi cation được đánh giá ở mức trung bình (14,0 meq 100 g-1). Hàm lượng chất hữu cơ được đánh giá ở ngưỡng cao (15,9% C).

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...