Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 5(2021) Trang: 33-39
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

 

Nghiên cứu được thực hiện gồm 2 thí nghiệm tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm 1. Ảnh hưởng của các giống mướp dùng làm gốc ghép đến sinh trưởng và năng suất mướp hương CN428 nhằm xác định giống mướp làm gốc ghép giúp gia tăng năng suất mướp CN428, bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại gồm 4 nghiệm thức là giống mướp dùng làm gốc ghép: (1) Đài Loan 01, (2) Đài Loan 02, (3) Địa phương và (4) Không ghép - Đối chứng. Kết quả cho thấy năng suất thương phẩm ở gốc ghép Đài Loan 01 (11,0 tấn/ha) cao nhất và thấp nhất là đối chứng - không ghép (4,85 tấn/ha). Thí nghiệm 2. Ảnh hưởng của số lượng gốc ghép mướp và biện pháp phủ liếp đến sinh trưởng và năng suất mướp hương CN428 nhằm xác định số lượng gốc ghép và biện pháp phủ liếp giúp gia tăng năng suất mướp CN428, được bố trí lô phụ với 4 lần lặp lại; lô chính là số lượng gốc (1) ghép 1 gốc, (2) ghép 2 gốc ghép, (3) ghép 3 gốc và (4) không ghép - đối chứng; lô phụ là biện pháp phủ liếp (1) màng phủ nông nghiệp và (2) phủ rơm. Kết quả cho thấy mướp hương CN428 ghép 1 gốc (ghép 1 gốc chính trong vườn ươm) cho năng suất thương phẩm (7,78 tấn/ha) cao hơn không ghép (2,71 tấn/ha), về phủ liếp bằng màng phủ (5,72 tấn/ha) cao hơn phủ rơm (2,97 tấn/ha). Trồng mướp tại Tam Bình, Vĩnh Long có thể sử dụng 1 gốc ghép Đài Loan 01 kết hợp với phủ liếp bằng màng phủ.

 

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...