Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá niên được thực hiện từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Kết quả cho thấy mối tương quan giữa chiều dài và khối lượng của cá niên là rất chặt chẽ theo phương trình hồi quy: W=0,0043 × L3,2688, R² là 0,96 (cá cái); W=0,0048×L3,2198, R²=0,96 (cá đực) với chiều dài thân dao động từ 8,4-25,3 cm với con cái và 8,5 - 24,6 cm với con đực; khối lượng từ 6,34-150,73 g với con cái và 5,15-149,11 g với con đực và trong quá trình khảo sát đã ghi nhận được tuổi cá đực và cái có khả năng thành thục sinh dục tốt nhất là trên 1 năm tuổi. Hệ số điều kiện (CF) của cá từ 0,39-0,56%. Hệ số thành thục (GSI) của cá cái cao nhất vào tháng 7 là 9,7%, tháng thấp nhất vào tháng 5 là 0,11%; cá đực cao nhất vào tháng 6 là 2,26%; thấp nhất vào tháng 4 là 0,1%. Hệ số tích lũy năng lượng (HIS) của cá cái cao nhất vào tháng 7 (4,37%) và thấp nhất vào tháng 6 (0,12%), cá đực cao nhất vào tháng 10 (1,91%) và thấp nhất vào tháng 12 (0,15%). 

Từ khóa: Cá niên, hệ số điều kiện, hệ số thành thục sinh dục, hệ số tích lũy năng lượng

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...