Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nền nông – thủy sản vững mạnh, sản lượng lúa của vùng luôn chiếm từ 51% đến 55,6% sản lượng lúa và 80% đến 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Sản xuất lúa đóng góp rất lớn cho an ninh lương thực của cả nước và xuất khẩu. Để đảm bảo được sản lượng, mô hình canh tác thâm canh lúa (3 vụ/năm, hoặc 7 vụ /2 năm) là mô hình phát triển rất nhanh về diện tích trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình canh tác này trong một thời gian dài đã bộc lộ những ảnh hưởng bất lợi đến độ phì của đất thông qua biểu hiện suy giảm tăng trưởng của năng suất lúa trong những năm gần đây. Bên cạnh lúa thâm canh, nuôi thủy sản thâm canh chứa đựng rủi ro. Trong khi nuôi cần phải bổ sung một lượng lớn thức ăn và năng lượng trên 1 đơn vị thể tích nước. Việc nuôi thâm canh chính là việc điều chỉnh sản xuất từ một diện tích lớn sang diện tích khá nhỏ, tăng sản lượng thủy sản thu được. Tuy nhiên, hình thức thâm canh đã có tác động rất lớn đến môi trường do thức ăn dư thừa, chất thải dạng phân và chất bài tiết bị tích góp lại trong nước và nền đáy. Bên cạnh lúa, thủy sản (cá tra, tôm), vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều đối tượng được thâm canh khác như cây ăn quả, hoa màu, các loài thủy sản khác. Trong phạm vi của chương này chỉ tập trung phân tích hiện trạng và các tác động đến môi trường của mô hình lúa thâm canh 3 vụ và các loài thủy sản thâm canh.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...