Page 1 - Bản tin Đại học Cần Thơ - Số 2 năm 2020
P. 1

BẢN TIN
            ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ
                             SỐ 02 (2020)
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - CAN THO UNIVERSITY       Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHCT lần thứ XII,
              nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
   1   2   3   4   5   6