GC SINH VIN
Chng trnh Trung thu cn c din ra ti cc a bn bin gii ca tnh ng Thp nh: x
Thng Thi Hu (huyn Hng Ng) v x Ph Hip (huyn Tam Nng) vi 250 phn qu bnh
c trao; ti x Tn Phc (huyn Lai Vung) c 350 lng n c trao; x Tn M (huyn
Thanh Bnh) c 500 lng n do cc bn thuc Chi hi Sinh vin Tn Hng v Chi hi Sinh vin
Thanh Bnh trao tng; x Bnh Thnh (huyn Lp V) cc bn Chi hi Sinh vin Lp V trao
tng 200 phn qu; x Tn Ngha (huyn Cao Lnh) c 400 lng n c trao tng cng vi 20
phn qu cho 20 em hc sinh c hon cnh kh khn; th trn Ci Tu H (huyn Chu Thnh)
c 100 lng n truyn thng c trao; ti Thnh ph Cao Lnh, cc bn trao tng 250 chic
lng n cho 250 em thiu nhi ti phng 6.
D ch din ra trong thi gian ngn t ngy 19/9 n
ngy 23/9 nhng vi thi gian chun b khn trng,
tch cc t u nm hc mi, cc bn sinh vin vi
tm lng cao p v vi nhng vng qu trao tng
nhng phn qu Trung thu ngha. Xin chn thnh
cm n qu nh ti tr, qu mnh thng qun v cc
bn tnh nguyn vin lm nn mt ma Trung thu
y m p, ngha tnh.
BN TIN I HC CN TH
25