Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 2-12
Tạp chí: The Rise and Fall programme: Salt water intrusion, Groundwater and Land Subsidence Research in the Mekong Delta, Vietnam
Liên kết:

Solving “falls” needs to solve unbalanced linkages between surface and groundwater at the delta-scale in the Mekong Delta under the context of “water-food-environment-livelihood”. There have been clear evidence of "falls" occuring in eastern coastal and urban areas from overuses of ground water for domestic and industrial purposes. The use of groundwater for economic development in coastal areas in the delta is challenging. In the Mekong delta, it is important to effectively apply water governance concept and ecolutionary approach for sustainable ground)water governance.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 212-218
Tải về
(2017) Trang: 1-10
Tạp chí: Xúc tiến đầu tư - tiêu thụ và phát triển nông nghiệp, nông thôn tiểu vùng Đồng Tháp Mười
 

Crossref DOI of CTUJoS


CÁC ẤN PHẨM

 
 
Vui lòng chờ...