Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Thông báo

THÔNG BÁO

Nhằm nâng cao chất lượng của Tạp chí và không ngừng cải tiến để tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo: Tạp chí thay đổi địa chỉ website và hướng dẫn về cách viết bài gửi đăng trên Tạp chí, cụ thể:
- Tạp chí khoa học tiếng Việt: https://ctujsvn.ctu.edu.vn/
- Tạp chí khoa học tiếng Anh: https://ctujs.ctu.edu.vn/

Trân trọng thông báo!
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...