Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2019
Số tạp chí 11814(2019) Trang: 307-319
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS)
Số tạp chí 11814(2019) Trang: 117-131
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science (LNCS)
Số tạp chí In Phuong Hoang Yen and Nguyen Thi Van Su(2019) Trang: 23-40
Tạp chí: Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners’ Learning Achievement: From Theory to Practice
Số tạp chí 2019(2019) Trang: 129-142
Tạp chí: Routledge Research in Education
Số tạp chí TRẦN VIỆT TRƯỜNG - NGUYỄN NGỌC QUY(2019) Trang: 56-64
Tạp chí: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở CẦN THƠ HIỆN NAY
Số tạp chí TRẦN VIỆT TRƯỜNG - NGUYỄN NGỌC QUY(2019) Trang: 145-158
Tạp chí: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở CẦN THƠ HIỆN NAY
Số tạp chí 1(2019) Trang: 70-75
Tạp chí: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ
Số tạp chí 1(2019) Trang: 270-274
Tạp chí: Ban tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ
Số tạp chí 1(2019) Trang: 183-192
Tạp chí: Ban tuyên giáo thành ủy Cần Thơ
Số tạp chí 2019(2019) Trang: 65-88
Tạp chí: Springer: Managing Conflicts in a Globalizing ASEAN
Số tạp chí Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh Đồng Tháp(2019) Trang: 78-84
Tạp chí: Đồng Tháp Xưa và Nay (tập 66)
Số tạp chí Trong Nguyễn Hoàng Sơn(2019) Trang: 369-376
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện
Số tạp chí Hua Thai Nhan(2019) Trang: 1-19
Tạp chí: Invertebrates - Ecophysiology and Management
Số tạp chí 1(2019) Trang: 20-47
Tạp chí: Advances in Higher Education and Professional Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 329-353
Tạp chí: Strategic Information and Research Development Centre
Số tạp chí 0(2019) Trang: 41-62
Tạp chí: LANGUAGE AND LINGUISTICS - Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners' Learning Achievement: From Theory to Practice
Số tạp chí 0(2019) Trang: 8-18
Tạp chí: Developing English Teaching Practices in the Mekong Delta
Số tạp chí 74(2019) Trang: 19-35
Tác giả: Ngô Mi Lệ Anh
Tạp chí: Developing English Teaching Practices in the Mekong River
Số tạp chí ICCASA 2019/ICTCC 2019(2019) Trang: 223-236
Tạp chí: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
Số tạp chí 266(2019) Trang: 150-162
Tạp chí: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering book series (LNICST, volume 266)
Số tạp chí Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam(2019) Trang: 95-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin địa chúng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...