Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 717-737
Tạp chí: Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về kinh doanh, kinh tế và tài chính
Số tạp chí (2022) Trang: 332-337
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XV
Số tạp chí (2022) Trang: 298-305
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XV
Số tạp chí (2022) Trang: 462-469
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XV
Số tạp chí (2022) Trang: 233-242
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XV về về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2022), Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã, Hà Nội, Ngày 03-04/11/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 493-500
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XV về về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2022), Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã, Hà Nội, Ngày 03-04/11/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 146-153
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XV về về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2022), Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã, Hà Nội, Ngày 03-04/11/2022
Số tạp chí 0(2022) Trang: 41-42
Tạp chí: Researchfora International Conference, Brussels Belgium
Số tạp chí 2022(2022) Trang: 408-420
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Phát triển kinh tế, xã tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư
Số tạp chí (2022) Trang: 9-19
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN HIỆN NAY
Số tạp chí (2022) Trang: 148-159
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN THÀNH TỰU VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí (2022) Trang: 199-207
Tạp chí: Hội thảo khoa học: Trách nhiệm xã hội của Thanh niên trong bối cảnh hiện nay, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, 26/11/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 527-533
Tạp chí: Nghiên cứu cơ bản và Ứng dụng công nghệ thông tin, Hà Nội, 03-04/11/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 180-190
Tạp chí: Hội thảo khoa học: Nghiên cứu và giảng dạy chính trị học trong bối cảnh hiện nay, Trường Đại học Vinh, 12/11/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 42-47
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XXV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông – Hà Nội, 8-9/12/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 263
Tạp chí: ÁP DỤNG LẼ CÔNG BẰNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ TẠI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, ngày 28/10/2022 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí (2022) Trang: 314-319
Tạp chí: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí (2022) Trang: 165-170
Tạp chí: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2022, Trường Đại học Tây Nguyên, 4/11/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 502-510
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi thú y toàn quốc, ngày 27-29/4/2022, tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí (2022) Trang: 257-265
Tạp chí: Chuyển đổi số - Từ lý luận đến thực tiễn ở Đồng bằng sông Cửu Long


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...