Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Giới thiệu

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHCT

Tạp chí khoa học (TCKH) Trường Đại học Cần Thơ có 02 mã số ISSN là: 1859 - 2333 (tạp chí tiếng Việt) và 2615 - 9422 (tạp chí tiếng Anh). Tạp chí xuất bản hàng năm 06 kỳ tiếng Việt (các tháng: 2, 4, 6, 8, 10 và 12) và 03 kỳ tiếng Anh (các tháng: 3, 7 và 11).

Tạp chí được chia theo các phần (chuyên san) gồm: (i) Khoa học Tự nhiên-Công nghệ-Môi trường; (ii) Nông nghiệp-Thủy sản-Công nghệ Sinh học; (iii) Khoa học Xã hội-Nhân văn-Giáo dục; và (iv) Khoa học chính trị-Kinh tế-Pháp luật. Hội đồng biên tập của Tạp chí có sự tham gia của nhiều nhà khoa học có kinh nghiệm và trình độ cao từ các viện, trường trong cả nước.

Tạp chí đăng tải trực tuyến (miễn phí) toàn văn các bài báo được công bố trên website của Tạp chí (sj.ctu.edu.vn) nhằm cung cấp kiến thức và thành tựu khoa học phục vụ đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất, được bạn đọc đánh giá cao, lượt truy cập tăng nhanh. TCKH Trường ĐHCT đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng bài gửi đăng. Năm 2020, Tạp chí được 15 Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành/Liên ngành ghi nhận và cho điểm công trình.

TRỤ SỞ CỦA TẠP CHÍ:
Lầu 4, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3 872 157
Email: tapchidhct@ctu.edu.vn
Website: sj.ctu.edu.vn

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ:
Tổng biên tập: GS.TS. Trần Ngọc Hải
Email: tnhai@ctu.edu.vn; Điện thoại: (0292) 3872 202

Phó Tổng Biên tập: TS. Trần Thanh Điện
Email: thanhdien@ctu.edu.vn; Điện thoại: (0292) 3830 307

NHÂN SỰ TẠP CHÍ:
1. ThS. Võ Ngọc Kiều Trinh, Chuyên viên biên tập
2. ThS. Nguyễn Bạch Đan, Chuyên viên biên tập

3. KS. Thái Nhựt Thanh, Chuyên viên kỹ thuật
4. CN. Dương Thị Bích Chi, Chuyên viên văn thư

========================================================

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH/LIÊN NGÀNH
CÔNG NHẬN VÀ CHO ĐIỂM CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHCT

Stt Hội đồng ngành/liên ngành Điểm
1 HĐCDGS Liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản
0 - 1.0
2 HĐCDGS Ngành CNTT 0 - 0.5
3 HĐCDGS Ngành Dược học 0 - 0.5
4 HĐCDGS Liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa
0 - 0.25
5 HĐCDGS Ngành Giáo dục học 0 - 0.5
6 HĐCDGS Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm 0 - 0.5
7 HĐCDGS Liên ngành Kinh tế học 0 - 0.5
8 HĐCDGS Ngành Ngôn ngữ học 0 - 0.5
9 HĐCDGS Liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp 0 - 1.0
10 HĐCDGS Ngành Sinh học 0 - 0.5
11 HĐCDGS Ngành Toán học 0 - 0.5
12 HĐCDGS Ngành Văn học 0 - 0.5
13 HĐCDGS Ngành Vật lý 0 - 0.5
14 HĐCDGS Ngành Xây dựng - Kiến trúc
0 - 0.5
15 HĐCDGS Liên ngành Cơ khí - Động lực 0 - 0.25


 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...