Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2023
Số tạp chí (2023) Trang: 386-391
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời đại mới, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 15/7/2023
Số tạp chí Khoa Luật, Trường Đại học Đà Lạt(2023) Trang: 324 - 339
Tạp chí: Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong môi trường số ở Việt Nam
Số tạp chí (2023) Trang: 67-77
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời đại mới
Số tạp chí (2023) Trang: 278 - 287
Tác giả: Cao Văn Quang
Tạp chí: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 20 NĂM THÀNH TỰU VÀ PHÁT TRIỂN (2003 - 2023), Trường đại học cần thơ,11/3/2023
Số tạp chí 11(2023) Trang: 538-543
Tạp chí: Hội Nghị Côn Trùng Học Quốc Gia lần thứ 11, Hà Nội, ngày 13-14 tháng 11 năm 2023
Số tạp chí 1(2023) Trang: 555-557
Tạp chí: THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY, TỔ CHỨC TẠI HỘI TRƯỜNG ATL TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ, 25/11/2023
Số tạp chí (2023) Trang: 46-52
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XVI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2023), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, 28-29/09/2023
Số tạp chí (2023) Trang: 1-10
Tạp chí: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2023), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, 28-29/09/2023
Số tạp chí (2023) Trang: 441-449
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XVI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2023), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, 28-29/09/2023
Số tạp chí (2023) Trang: 847-858
Tạp chí: Day - Học Tiếng Viêt trong bối cảnh đổi mới GD và HNQT
Số tạp chí Trong Mai Thị Thanh Hằng(2023) Trang: 208-223
Tạp chí: Thực thi Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam và nhũng vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay
Số tạp chí 1(2023) Trang: 61 - 69
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần V - Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải
Số tạp chí 1(2023) Trang: 716 - 725
Tạp chí: Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I
Số tạp chí (2023) Trang: 61-65
Tạp chí: Thực trạng giảng dạy các môn lý luận chính trị theo chương trình mới ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay
Số tạp chí (2023) Trang: 47-53
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Thực trạng giảng dạy các môn lý luận chính trị theo chương trình mới ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay
Số tạp chí (2023) Trang:
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Đại học quốc gia, Đại học vùng mở rộng lần thứ II năm 2023
Số tạp chí (2023) Trang: 71-79
Tạp chí: Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội 9/2023
Số tạp chí (2023) Trang: 253 - 261
Tác giả: Trần Mộng Nghi
Tạp chí: Hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh 20 năm thành tựu và phát triển (2003 - 2023), Trường đại học cần thơ, 11/3/2023
Số tạp chí (2023) Trang: 12-19
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin; Đà Nẵng, ngày 28-29/09/2023
Số tạp chí (2023) Trang: 88-96
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Công nghệ Thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực - lần thứ 12 (CITA 2023), tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng, từ ngày 28-29/07/2023
Số tạp chí (2023) Trang: 525-532
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin; Đà Nẵng, ngày 28-29/09/2023
Số tạp chí (2023) Trang: 354-365
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...