Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 471-482
Tạp chí: Hội thảo Khoa học quốc tế Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển, Đại học Cần Thơ, tháng 10 năm 2019
40 (10-2019) (2019) Trang: 89-94
Tạp chí: Đại học Đồng Tháp
(2018) Trang: 103-108
Tạp chí: Nhu cầu, kinh nghiệm đào tạo truyền thông đại chúng và truyền thông đa phương tiện, Nghệ An, 22/9/2018
19 (1)-2018 (2018) Trang: 111-120
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học An Giang
28 (2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
8 (250) 2016 (2016) Trang: 65-74
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...