Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 116-125
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 160-167
Tải về
In: Nguyen Hoang PhuongVladik Kreinovich (2021) Trang: 313*325
Tạp chí: Soft Computing: Biomedical and Related Applications
In: Nguyen Hoang Phuong, Vladik Kreinovich (2021) Trang: 299-312
Tạp chí: Studies in Computational Intelligence
(2017) Trang: 108-113
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 20 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Quy Nhơn - Bình Định 23-24/11/2017
Volume 168 2016 (2016) Trang: 237-245
Tạp chí: Nature of Computation and Communication
Volume 168 2016 (2016) Trang: 276-286
Tạp chí: 2nd EAI International Conference on Nature of Computation and Communication MARCH 17–18, 2016 | RACH GIA, VIETNAM
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...